Planering

Vecka
Tisdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
3
Läxa-Flipp
Jobba med uppgift på bloggen
Avsluta ryska revolutionen
Kort genomgång av uppgiften
Intro mellankrigstiden

Mellankrigstiden
Läsa sid 214-217
Upptakten till kriget
Kort läxkoll
Uppg i boken s 229: 7-10
4
Nazism och facism
Läxa-Flipp
Gemensamt tittar vi på två flippar
Uppgift på bloggen
Sammanfattning av mellankrigstiden
Ev forts av uppgift
Genomgång av frågor från fredagen

Upptakten till andra världskriget
Genomgång
Uppg 1-4
Film. Från målare till führer

Upptakten till andra världskriget
Genomgång
Film: Det politiska rävspelet
Uppgifter till filmen
5
Kriget är här- genomgång
Film: Operation Barbarossa

På väg mot krig
Genomgång
Film: 1938-1939
Kriget är här!
Läxa- flipp
Uppgift på bloggen
Krigets slut
Film: Andra världskriget
6
Repetition
Prov
Tiden efter 1945
Film: Kalla kriget
Uppgift till filmen
Tiden efter 1945
Film: Kalla kriget
Uppgift till filmen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar